Search form

1 Pita 1:1

Pita Ma Amusin Baya Sein Mino

1Yisas Karaisini vaya varen orin banta mai séi Pita anon ma vompon uvaré uno. Mai ma Pontusí barafa safi Karesia safi Kapadosiá barafa safi inká Esiá barafin nafi Bitiniá barafin nafi ma Tiyarafenu ano aní ukhein nanin banta ano ma meren mana mana ukhein kékápin mi ma vompon uvamádékun oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index