Search form

1 Pita 4:18

18Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino,

“Puntákein nanin banta ano uman ma mamarantin ínaimpáké Tiyarafenu ano aya uren aviranten mifo

mai ma Tiyarafenu oo átakharéiyá in nain kéká bá ume nanin banta vá ano ma umampin orintin maen Tiyarafenu ano ída uron mi ayainten mino.” Pro 11:31

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index