Search form

1 Tesaronika 2:4

4 Mai fara vara seyo, Tiyarafenu anon tetin nan bei Kama Vaya fura sen banasi siaminten ne siren mai yoran timikhái yoriyá tiféuno. Béin tetisi ineine yaimiyain mi vái véin amusin ameno van doriyá umpo ma varará nanin banta va amusin ameno vara yoriyá tife rauno. Ída ino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index