Search form

1 Timoti 1:4

4 Mai ma vetí anafu aráoni avúavá ma mamádáken ma ara ara kampun baya kayo e sen oriyan bain mano ída kanaíen betin ayaintin Tiyarafenurá mumunan uren betin ma aya ono van iyain daná afová inten mino. Máan tinten mifo mai ano vetíi ineine anan máden asuse urantin maen aruve asivein avúavá anan baranten mifo ída vá áesin mai avúavá barano.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index