Search form

1 Timoti 5:10

10Mai varé nanin mano fefá be akhafanará kama yafisirí iyaren nafi áa ena kéká ano ma ven amápin erin maen betin kama iyaren nafi áa ena monó nanin bantafin ará barará dáken doriyaren nafi áa umampin bain kéká aya iyaren nafi áa minó damú kama avúavá barano van útakhen bákan ná banasi ano véin nan kama nanin mi van mino siyaré ein nanin ná bano.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index