Search form

1 Timoti 6:4

4Mai ma ena avúaváká ma afova amiyain kéká ano kákan bí barano van manan iyan mifo mana yaná ída afová ukhen mino. Betíi ineine ano fura sen asuse ukhan pasen betíi vaya van manan pura siyá uno siren ena nanin banta maman bararasí iyan mino. Máan tiyáken aruve asivein baya vá kampun baya ma e uvaman more mere in má inká ena ano ma namu avúavasí iyain nan namu ineine uantiyan ban avúavá anan baré iyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index