Search form

2 Korini 12:7

7 Tiyarafenu ano kama yanasinta séin aní uren maen inká téin nan mai yanasinta van ovaren me iniren be aví daní inae siaren mana ayankun an dakhein daná áíkan ten tufin dafékakhen mino. Mai yaná maen mai Ban Anoni vaya varen orin bantan tiantan e váken mi séin nan be aví daní inae siren iyariyan ban mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index