Search form

2 Korini 3:7

Auyen Kasen Bani Kakhan Ákona Ino

7 Mosesini Man Baya ma onámanáká uvantaré ein mai kama aa sákéi amikharen mifo mai ano furin manan dákó iyaren mino. Mai man baya ano Tiyarafenui kakhan mái eríkan Mosesin auná pinté panu uron tiyákan Isareri nanin banta ano ída kanaíen ben auná onen mifo mai kakhan mano ainen mo kípen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index