Search form

2 Yoni 1:7

7 Banasi mákáden ma aviren tavi aípá orin kéká ano inka ma varará orera ukhen mino. Betí ankan manon Yisas Karaisin nan banta vukhafa vá ma varará erikhen ne siren ída mumunan é iyan mifo máan kéká anon banasi mákáden aviren namu aasá oriyáken mi Karaisin namuroí iyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index