Search form

2 Tesaronika 1:10

10 Bei ma ovaránen erin nain damúi mai yanasinta afoká inten mino. Máan ma intin maen kantasí ukháin nain nanin banta ano véin amo siyan aví daní iyantiya siretin má deren maifin ban nono. Mai fara vara seyo, seti ma ontaré ma siameruna vayarái mumunan ukhare ono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index