Search form

2 Tesaronika 2:3

3 Máan ma sin nain baya kayo ano ída vá tiretin kufa uádano. Mai fara vara seyo, Yisasi ma ída erikhantin maen kokhon nanin banta ano Tiyarafenu vá aruviyantin maen mai ma man baya ma átakharé iyáin nain banta maman dákó inten mino. Mai vantan Tiyarafenu ano kákan uman aminten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index