Search form

Aposeri 11:19

Siriá Barafin Ma Vain Antiokí Monó Nanin Banta Fákena Vaya Ino

19 Stivenin ma arin púbin maen Yisasintá ma mumunan ukhá ein kéká namu arirí iyaimpin betí ankan me onen Fonisiá akhempa safi Saipurusí akhempa safi inká Antiokí barura safi karan orera iyáken Yisasini kama vaya Yutan nanin bantafin mana e siamen oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index