Search form

Aposeri 11:28

28 Eraven mai kayo finté Akhabusin ne sin sakhanampa vanta ano orun mantaaren Kantá Aunani ákonará máa semí, “Kákan anan dákó intin Romi kamanin mano ma yafíkein bara kayofin arafan nan puren orera inten mino sikháin ma Sisa Kraudiasi ma kiní uven dafisein damú mai yaná dákó en mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index