Search form

Aposeri 12:10

10 Máa sen iniyáken esé ma yafíká ein má ínain ma yafíká ein banta vá esanten aravuaren kákan barufin ma oriyain onará oríkan mai ona ano veyantá e yiven oriyain má míkanan mai ona finté e yuvinen oriyan baren mana aasá o muntaven oriyan manáa ayáká orivin mai enisori ano véin me ampiren ainen oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index