Search form

Aposeri 19:9

9Máa sen tian miyákan manáa kéká ano mai vayará ída mumunan inton banasi aúbaná mai ma Yisasintá mumunan in Aa Ma Yakhafin Kéká ankayan tiyaimpin Pori me ifá uren eyo iyampon kayo iyan uaren Tairanusini afova amin namun o váken ena ena yamú mai kéká bá bayaí iyaren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index