Search form

Aposeri 8:1

1Sorin avorái Stivenin ma arin puriyan óden kana ino sen mino.

Yisasintá Ma Mumunan Iyain Kayo Ma Namu Uantein Baya Ino

Stivenin ma aruan purein táké araí uren mumunan nanin banta namu uanten inká monó ma siyain kayo ma Yerusaremí baré ein máden asuse iyaimpin monó nanin banta kayo me onen karan oreraen Yudiá barafa safi inka Sameriá barafa safi oriyákan aposeri kayo ano Yerusaremí pa varen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index