Search form

Aposeri 9:21

21 Máa síkan beni vaya ma inein nanin banta minó ano anúden orera iyan máa sen inaemí, “Mai ma Yerusaremí ma Yisasini eyo iyampon kayo aruan puriyan karavusi fakaádaren ma inká maráke kayo vá dere karavusi fáke monó ánon banta kayoi monó ánon kéká baípá orono van ma erein banta fino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index