Search form

Efesasi 2:11

Yisas Karaisin Má Ma Mana Vukhafaí In Baya Ino

11Tiretí ankan ída Yutan kayo ompo ena anan bantafin mi afoká ukha ompo afovasá ono. Máan tukhein nan mi Yutan kayo ano siretin nan ída au kakhein kayo ino siren betí ma yan bukhafa máará kakhein nan mi au khákan iyan mifo aúpin ída funtáken mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index