Search form

Efesasi 3:6

6 Máan tukhan Tiyarafenui aúpá ineine máan mi ukhen mino. Tireti ena anan nanin banta ano ma mumunan iyaona kéká bá inká Yutan kayo ano ma mumunan ukhein kayo vá ano maman manaí uveyan Yisasin má túpá eonai véin pinté uarei Yutan kayo ma iyáantan baré ein danasinta yaídeya varan nono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index