Search form

Efesasi 5:5

5 Para vara seyo, siretí ankan afovasá ono. Pamúku avúava safi inká ída funtákein avúava sinta fi ena ina yaná ma aran nan nafi ma variyain mai kampun ayarafenu kayoi monó tiantiyain pasen máan nanin banta ano ída kanaíen Yisas Karaisin má Tiyarafenu vái yafisimpin orinten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index