Search form

Karesia 2:16

16 Mosesini man baya ánain ma yakhafintá Tiyarafenu avorá ída funtákeruna nanin bantaíi ó tifanté umpo Yisas Karaisintá ma mumunan inain nanin banta ano anan Tiyarafenu avorá puntáken banten mino. Yisas Karaisintá ma mumunan iyá tiferuna mai aa sáké anan Tiyarafenu ano setin nan puntákein nanin banta e sinten mino. Mai fara vara seyo, mana nanin banta ano ída kanaíen minó man baya ánain ma yakhafin naintá Tiyarafenu ano funtákein nanin banta ino sinten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index