Search form

Karesia 2:2

2Tiyarafenu anon téin aní uren maifá orino síkái Yerusaremí ma oré o váké maé ena nanin bantafin ma yoriyá eruna vaya kayo mai monó ánon banta kéká anan tiamiyaré uno. Taréa ma yoriyaruna yoran má peyante yoran má ano fara savifá o afeyoran nain nan mi vetí ankan iniren ará manafiní ino van mi máan té uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index