Search form

Karesia 3:17

17 Ma ma siyaruna vayai ana máan mi ukhen mino. Tiyarafenu ano Abaraamun má ma kasen manafin ban baya siran ma fo antareti ifo teti (430) orana orivin maen ínaimpákéi man baya afoká ukhein pasen mai man baya ano mai ma ará manafiníen ma inká iyáanten ukharé ein baya ída yo avékaan akhempá kaúken mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index