Search form

Karesia 4:1

Mumunan Nanin Banta Ano Ma Tiyarafenu Ina Yanasinta Varan Nain Baya Ino

1Tenti vaya máan mi ukhen mino. Iyampon kéká ma arará bantin ma vetí afóe ano ma ve ina yanasinta me amiren púká intin maen mai iyampon kéká ano miyan ída van doran banta kayo ída esantanten mifo vetin má manaí ukharen ma e anoní uven mi minó betí afóen nina yansinta varanten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index