Search form

Iburu 10:1

Tafúnai Nare Ano Ma Ída Kanaí En Banasii Ume Arúantan Nain Baya Ino

1Mosesini man baya maen mai ma ínaimpá ma kama yaná erin nain aman mi varen mifo Yisas Karaisi ano ma fura sikhein daná ma varen erein naino. Ída ino. Para va máa siya rauno. Mai ma ena ena oranafin ma safúnai narefó ma ákonte uanten eriyá ein mano ída uron mi vanasi ano ma monó tiyá ein ayaiyaren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index