Search form

Iburu 12:24

24 inká Tiyarafenu vá barará nanin banta vá aúban ma váken auyen kasen bani man baya ma maman ákona uantan banta Yisasin má baípái ere ono. Eborini nare ano ma fefá berai siyan ma anona vá uman ameno ma seiníen beni nare ano ída máa sinten mifo moékan tarisari uren ma ume arúantan nare vaípái ere ono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index