Search form

Iburu 13:7

Yisas Karaisini Avúavá Ano Fefa Safi Saréa Fi Áa Ena Ena Yamu Safi Mai Manaí Anan Ukhen Banten Mino

7 Ei yafisin banta kayo ano ma Tiyarafenui vaya sikhá ein nará ovare me ineno. Betin pinté ma kama avúavá erikhein nará iniyáke vá beti ma iyainí e vá Bafantá mumunan ono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index