Search form

Iburu 2:14

Yisasini Furin Mano Ma Ban Anoni Ákona Maman Bararasí Ukhein Baya Ino

14 Tiyarafenu akhafana mai amasi vá nare vápói uvantein pasen Yisas Karaisi yere mai avúavápin mi yorun afoká uven mai vukhafa vái varen mino. Barará banta an daven ma véi furein manon purini ákona ma fákakhá ein Ban Anoni ákona maman bararasíen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index