Search form

Iburu 6:12

12Máan ma inteyan monó avúavápin ída avesara in nono. Máan tin nompo mai ma Tiyarafenu ano iyáantan bain daná ma fura sen afoká intéí uno siren ma mai yanáká ákona mumunan kaúdáken kama avúavá ana varen oriyaren ma mai yaná o varein kéká an mi yan nono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index