Search form

Iburu 8:8

8Máan tin nainten mifo fefá ma manafin kasen ban avúavá ma mantaré ein pintena Tiyarafenu ano onákan banasi ano ume avúavá bariyaimpin mi máa sikhen mino.

“Bafan mano siyáken damú ma erintí,

Isareri vá Yutan nanin banta vá ma

auyen avúaváká ma manafin kasen ban amenté uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index