Search form

Iburu 9:15

15Mai ana van mi Tiyarafenu ano ma arakhein nanin banta ano kasaen mai ma fara van oriyan ban aunan ma iyáatan bain barano van mi véi ano Tiyarafenu vá banasi vá aúbaná báken auyen avúavápin ma kasen ban aa uvíken mino. Para vara seyo, esékena kasen ban ma kain baré ein mano umei miyan uman manan amiyaré íkan mi mai uman pinten nan útúantano van Karaisi e furen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index