Search form

Yemisi 1:1

Yemisini Amusin Baya Ino

1 Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisin mái ída miyan baran doran banta séi Yemisi anon ma vompon uvaré uno. Mai ma siyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) anan kéká ma Yutan barafin bain pinté ma ena varafá meren mana mana ukhein pimpái ma vompon uvamádékun oreraen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index