Search form

Yemisi 2:14

Mumunan Mano Ma Kama Avúavá Ída Maman Dákó Inten Maen Mai Mumunan Púken Mino

14Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, siretíi avúavá ano ma ída kama ukhantiya mai nái ana vará teyá tetí ankan mumunan ukhé tiféuno siya rafono. Máan mumunan mano ída kanaíen mana nanin banta aya urantin Tiyarafenu ano aviranten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index