Search form

Yemisi 3:6

6 Amafin ma vain mai máan mana en mi ira ma khiyain an dakhen pasintin namu vaya kayo ma amafintá báken maen kasaen tiretíi kumanin máden asuse uren tireti ma kama e vaona mai ira anamuná ano ma e khen orera einíen kákan uman o maman aminten mino. Para vara seyo, mai ma uman baren berai siyan purin barufin ma ume nanin banta máden asuse iyain ira ma eriyain mai Ban Anon pintéi eriyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index