Search form

Yemisi 4:6

6 Tetin nan mantaan ákona uven namu yana san ma anunu in avúavá bá aruvin non tiren mi Tiyarafenu ano moékan tarisari simiyan mai van mi Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino.

“Au khákan ma iyain kéká Tiyarafenu ano namuroí iyan

mifo veyan ma maman bararasí iyain kékái sarisari amiyan mino.” Pro 3:34

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index