Search form

Yoni 12:12

Yisasi Ma Kin An Daven Yerusaremí Ódein Baya Ino

(Matiu 21:1-11; Maki 11:1-11; Ruku 19:28-40)

12Ená damú Yisasin nan Yerusaremí ereno van ayanafá eriyan ne sin baya ano mai ma Avo Uantan Damú monó teno van Yerusaremí barurá o iyiyá ein nanin bantafin orera íkan inen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index