Search form

Yoni 16:13

13Inin nompo Fura sikhein Aunan ma eriven maen tiretí ankani ineine maman puntarantiya minó baya ma fura sin afová inono. Béi ída vei ineine finté baya sinten mifo mai ma iniran nain baya máan tiamiyáken inká ínaimpá ma afoká ono van iyain danasintan tian amá inten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index