Search form

Yoni 18:15

Pita Ano Ma Esé Araí En Yisasi Nan Ída Afová Ukhé Uno Ma Sin Nain Baya Ino

(Matiu 26:69-70; Maki 14:66-68; Ruku 22:55-57)

15Pitan má ena eyo iyampon má ano Yisasin bákuren oríkan monó ánon banta kékái ánon banta ano mai eyo iyampon afová ukhan pasen áíkan Yisasin avákuren monó anon bantai yafufin óden mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index