Search form

Yoni 18:37

37Máa síkan Pairoti ano véin inaemí, “Mai fura ifo éi mana Kin ná ba vae.” Síkan Yisasi evaránen tiamemí, “Téin nan ma Kin ne seona mai éi furan te ono. Pura sikhein baya sian banasi amin doraríin anarái sinóe ano séin kaen mino. Pura sikhein baya ma iniren mai ánain dakhafin nanin banta anon tenti vaya iné iyan mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index