Search form

Yoni 19:16

16Máa síkan daa unkamádantá Yisasin arino van betin amen mino.

Daa Unkamádantá Ma Yisasin Arein Baya Ino

(Matiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Ruku 23:26-43)

Amíkan aruvin banta kéká ano véin aviren oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index