Search form

Yuti 1:12

12 Monó nanin banta vá ma avábá aní iyáke manafin dunan tádé nano nafin máan kéká anon eriven asuse avúavá bariyáken ída ayave van inton beyan ma nan nain nan manan inten mino. Mai kayo anon tókonten konan mano ma o átaru uvin ma uva ano yo fútian asuse uran ma ída á danton meren asuse ein an den mi mai ma iyáantan nain danasinta ída fura sen avúavápin maman kainten mino. Máan kékái ída ma aran iré iyain daa ana ma arú bá do yaruádan báken kano einíi iyain evaránen purinten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index