Search form

Ruku 10:13

Ída Ma Ará Baeran Nain Baru Kayo Ano Ma Kákan Uman Baran Nain Baya Ino

(Matiu 11:20-24)

13Máa semí, “Korasiníke nanin banta oe, sirun uron mi ke ono. Betsaidáke nanin banta oe, sirun uron mi ke ompo mana vanta ano ma Taiyá bá Saidoní bái varufin ma oriven máan avúavá daná ma mo afoká intin maen betí ankan kanaíen ará baéden arunaná auí daná uren amon ánompin kakhufaren kumanten betíi ume van arunan inté ein mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index