Search form

Ruku 20:9

Uvaini Yunan Anaará Ma Namu Yafisirí in Banta Kéká Pákena Ma Sian Ovaéádan Baya Ino

(Matiu 21:33-46; Maki 12:1-12)

9 Yisasi mana vaya máa sen banasi sian baéan amemí, “Mana vanta ano uvaini yunan ana yóádákaren dunan ma yoran banta kayo van mairá dafíken dóden manáa uvaini aran betíi miyan do variyan dunan afóen nina khaono siren ena varufá ayáká bano van oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index