Search form

Ruku 21:25

Tiyarafenu Anin Ma Overánen Erin Nain Baya Ino

(Matiu 24:29-31; Maki 13:24-27)

25 Máa siren Yisasi evaránen betin tiamemí, “Maí damú ara ara aní daná ano áaura safi viyonta safi ofu kayora safi afoká inten mino. Máan tintin maen ma varará minó nanin banta ano un non ma karantó en e man paútin nain avaya ma iniren betí kokhon ineine iyáken berai siya akhokho van inten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index