Search form

Ruku 23:26

Daa Unkamádantá Ma Yisasin Arein Baya Ino

(Matiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Yoni 19:17-27)

26Máan turan aruvin banta kéká ano Yisasin do aviren oriyaré íkan mana Saimonin ne sin Sairiní baru fáke vanta ano Yerusaremí ódono siren eriyaréin mai vanta fákaren duvun íkan Yisasini yaa unkamádan mamaren ben ánain bákuren oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index