Search form

Ruku 4:18

18“Minó daná ma ída vain kéká Bafan mano vei kama vaya siamino van

téin aní uran Beni Kantá Aunan mano sen má ban mino.

Karavusifin ma vain nanin banta siamékun karavusi útufiyantin

auu ma yufúkukhein auu kama iyantin

ena kéká ano ma vetí ankan maman bararasí uren ma uman amiyain má kípantin ino van mi

téin tisintá eré uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index