Search form

Ruku 6:22

22 Banasi ano siretin onantiya ma Banta Anin ma yakhafiyasin maen

betí ankan pura sen tiretin ará namu uantiyáken

namu vaya siyan éin avi san namu ukhen mino siren do ékanten mino.

Máan tintin ma mai yanasinta ma afoká intiya vá tiretí ankan ná amusin ono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index