Search form

Ruku 9:10

Yisasi Ma Yan Manápá Tauseni (5,000) Vanta Yunan Amein Baya Ino

(Matiu 14:13-21; Maki 6:30-44; Yoni 6:1-13)

10Beni eyo iyampon kayo ano ovaránen eriven betí ankan ma yoren noré ein baya kayo Yisasin tiamiran betin mana yo avíaren ena nanin banta kéká me ampiren Betsaida se sin kákan barufá oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index