Search form

Maki 10:46

Yisasi Ma Auu Yufúkukhein Banta Auu Kama Uantein Baya Ino

(Matiu 20:29-34; Ruku 18:35-43)

46Betí ankan Yerikó barurá oren mino. Béi Yerikó me ampiren oríkan bei eyo iyampon kayo vá kokhon nanin banta kayo vá béi oriyákan Timeasin anin Batimeasin auu yufúkukhan aa akhempá kumanten banasi vaípá moni san inantiyaren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index