Search form

Maki 15:1

Pairoti Ano Ma Yisasini Vaya Yaimein Baya Ino

(Matiu 27:1-2, 11-14; Ruku 23:1-5; Yoni 18:28-38)

1 Pe ákura suron monó ánon banta kéká bá ánon banta kayo vá man baya ma afová ukhein banta kayo vá minó kanisoro kayo vá manafin baya siaren Yisasin ayantá damuren aviren mo Pairotin amen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index